748/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 3 augusti 1990 (673/90) och 10 § 1 mom.:

1 §
Länsstyrelsen i Nylands län
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Indras:
1 trafikplanerare A22
1 föredragande A21
8 planerare A20
1 utbildningssekreterare A20
1 informationssekreterare A20
1 planerare A19
1 utredningssekreterare A18
1 notarie A17
1 länsarkivarie A16
2 avdelningssekreterare A16
1 notarie A16
2 avdelningssekreterare A15
2 biträdande inspektör A15
1 avdelningssekreterare A14
2 byråsekreterare A14
2 länskassör A13
5 byråsekreterare A12
2 byråsekreterare A11
1 biträdande inspektör A11
1 byråsekreterare A10
1 expeditionsvakt A9
5 byråsekreterare A9
2 byråfunktionär A8
5 byråfunktionär A7
6 byråfunktionär A5
2 maskinskrivare A5
1 telefonist A5
Inrättas:
1 specialplanerare A23
1 överinspektör A22
8 planerare A21
1 utbildningssekreterare A21
1 informationssekreterare A21
1 planerare A20
1 utredningssekreterare A19
2 inspektör A18
1 planerare A18
1 länsarkivarie A18
1 biträdande kamrer A17
1 notarie A17
2 avdelningssekreterare A16
2 biträdande inspektör A16
2 avdelningssekreterare A15
8 avdelningssekreterare A14
9 byråsekreterare A13
5 byråsekreterare A12
1 expeditionsvakt A12
3 byråsekreterare A11
2 byråsekreterare A10
2 §
Länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Indras:
1 planerare A21
1 planerare A20
2 inspektör A19
1 byråfunktionär A7
1 byråfunktionär A5
Inrättas:
1 specialplanerare A23
1 planerare A21
2 inspektör A21
1 avdelningssekreterare A14
3 §
Länsstyrelsen i Kuopio län
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Indras:
1 länssocialinstruktör A18
1 utredningssekreterare A18
1 forskare A18
1 expeditionsvakt A8
1 byråfunktionär A7
2 byråfunktionär A5
Inrättas:
1 planerare A21
1 planerare A20
1 planerare A19
1 avdelningssekreterare A15
1 överexpeditionsvakt A13
1 byråsekreterare A11
4 §
Länsstyrelsen i Norra Karelens län
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Indras:
1 utredningssekreterare A18
1 planerare A17
1 byråfunktionär A7
1 byråfunktionär A5
Inrättas:
1 specialforskare A22
1 planerare A20
1 avdelningssekreterare A16
5 §
Länsstyrelsen i Vasa län
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Indras:
1 länssocialinstruktör A20
3 planerare A20
2 inspektör A19
1 inspektör A18
1 utredningssekreterare A17
1 notarie A16
1 avdelningssekreterare A14
1 huvudbokförare A14
2 byråsekreterare A12
1 byråsekreterare A10
4 byråsekreterare A9
3 byråfunktionär A8
2 byråfunktionär A7
1 byråfunktionär A5
Inrättas:
6 planerare A21
1 inspektör A20
1 inspektör A19
1 utredningssekreterare A19
2 avdelningssekreterare A15
2 avdelningssekreterare A14
1 byråsekreterare A12
3 byråsekreterare A11
5 byråsekreterare A10
6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

Åtgärder för besättande av de tjänster som inrättats genom denna förordning får vidtas före den tidpunkt från vilken tjänsterna är inrättade.

7 §

De tjänster som har inrättats genom denna förordning får första gången besättas utan att de har varit ledigförklarade.

Av de tjänster som nämns i 1 § denna förordning kan biträdande inspektörstjänsterna i löneklass A 16, en avdelningssekreteraretjänst i löneklass A 16, en avdelningssekreteraretjänst i löneklass A 15 och sju avdelningssekreteraretjänster i löneklass A 14 och av de tjänster som nämns i 5 § denna förordning kan inspektörstjänsterna i löneklass A 20 och A 19 och två avdelningssekreteraretjänster i löneklass A 14 första gången besättas utan hinder av vad som stadgas om behörighetsvillkoren för tjänsterna.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.