740/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 6 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §
Försvarsmakten

Indras räknat från den 1 september 1990:

Antal Tjänstebenämning Löneklass
20 löjtnant A 14
152 befattningsofficer 6 klass A 10
1 överskötare A 20
2 maskinmästare A 14
3 undermaskinmästare A 13
3 arbetsledare A 13
2 arbetsledare A 12
4 maskinskötare A 11
1 flygsäkerhetstelegrafist A 10
2 gårdskarl-eldare A 9
1 ADB-skrivare A 8
21 signalist A 7
3 byråfunktionär A 5

Inrättas räknat från den 1 september 1990:

20 överstelöjtnant A 25
1 militärpastor A 21
1 militäringenjör A 19
1 militärövertekniker A 19
4 militärtekniker A 18
5 befattningsofficer, specialklass A 18
20 befattningsofficer 1 klass A 17
35 befattningsofficer 2 klass A 16
15 befattningsofficer 3 klass A 14
1 överläkare vid militärsjukhus A 26
3 tekniker A 17
3 tekniker A 16
1 datamaskinsoperatör A 16
2 tekniker A 15
1 sekreterare A 14
1 äldre montör A 14
2 förrådsmästare A 14
1 överhusmor A 14
4 sjukskötare A 13
1 sekreterare A 13
2 byråsekreterare A 13
3 byråsekreterare A 11
2 förrådsförvaltare A 11
3 signalistövervakare A 11
3 byråfunktionär A 9
1 kokerska A 8
40 värvad A 7
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Åtgärder för besättandet av tjänsterna får vidtas redan före den tidpunkt från och med vilken tjänsten inrättas.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.