737/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Förordning om ändring av 54 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

På föredragning av undervisningsministern fogas till 54 § förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/70), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 30 september 1988 (836/88), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

54 §

I församling vars medlemsantal överstiger 10 000 personer kan församlingsfullmäktige besluta att den lön som betalas till en i 1 mom. åsyftad innehavare av tjänst eller befattning är en löneklass högre än vad som stadgas i nämnda moment.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.