727/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Förordning om ändring av förordningen om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 29 juni 1979 om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen (602/79) 4 och 13 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § i förordning av den 1 juli 1988 (645/88) och 13 § i förordning av den 14 juni 1985 (493/85), som följer:

4 §

Vid Kuopio universitet finns på det naturvetenskapliga utbildningsområdet följande utbildningsprogram:

1) utbildningsprogrammet för fysik;

2) utbildningsprogrammet för kemi och biokemi;

3) utbildningsprogrammet för miljöhygien;

4) utbildningsprogrammet för tillämpad zoologi; samt

5) utbildningsprogrammet för databehandlingslära.

13 §

Såvida annat inte bestäms i examensstadgan, kan mera omfattande studier bedrivas i vilket som helst av de ovan nämnda undervisningsämnena, dock inte i lant- och skogsbruk samt trädgårdsskötsel eller i psykologi.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.