713/1990

Utfärdat i Helsingfors den 17 augusti 1990

Finlands Banks beslut om ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

upphävt § 2 i kapitel 1 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 31 maj 1990 (487/90), samt

ändrat § 1 i kapitel 6 a, § 1 i kapitel 7 och § 1 i kapitel 10, av dessa § 1 i kapitel 6 a sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 14 april 1989 (372/89), § 1 i kapitel 7 sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 19 december 1989 (12/90) samt § 1 i kapitel 10 sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 18 november 1988 (996/88), som följer:

Kapitel 6 a

Direktinvesteringar

1 §

Direktinvesteringar i utlandet är tillåtna i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Kapitel 7

Portföljinvesteringar

1 §

En valutainlänning får sälja finländska värdepapper till en valutautlänning i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Kapitel 10

Termins- och optionskontrakt samt affärer på utländska varubörser

1 §

En valutainlänning kan med en valutabank eller en valutautlänning ingå termins- och optionskontrakt och andra motsvarande kontrakt i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1990.

Helsingfors den 17 augusti 1990

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Esko Ollila Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.