702/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Lag om ändring av 69 § lagen angående förmynderskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 69 § 2 mom. lagen den 19 augusti 1898 angående förmynderskap, sådant det lyder i lag av den 5 februari 1965 (43/65), som följer:

69 §

God man som avses i 67 § 2 mom. eller 68 § får företräda en arvinge eller testamentstagare i frågor som gäller delgivning eller klander av testamente, men han har inte befogenhet att på dennes vägnar göra gällande rätt till arv eller testamente.Denna lag träder i kraft den 1 november 1990.

Regeringens proposition 1/90
Lagutsk. bet. 5/90
Stora utsk. bet. 39/90

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.