701/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Lag om ändring av 8 § lagen om införande av ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § lagen den 5 februari 1965 om införande av ärvdabalken (41/65) som följer:

8 §

Har kvarlåtenskap som enligt 68 § 1 mom. lagen angående förmynderskap förvaltas av god man tillfallit staten till följd av att en arvinge eller testamentstagare har försummat att göra sin rätt gällande eller av någon annan orsak, skall på gode mannen, om han inte avsäger sig uppdraget, tillämpas vad 7 § stadgar om syssloman.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1990.

Regeringens proposition 1/90
Lagutsk. bet. 5/90
Stora utsk. bet. 39/90

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.