659/1990

Given i Helsingfors den 16 juli 1990

Lag om upphävande av 65 § 3 mom. lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva 65 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 30 december 1959 (520/59).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Regeringens proposition 51/90
Statsutsk. bet. 24/90
Stora utsk. bet. 80/90

Helsingfors den 16 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.