648/1990

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Saari och Parikkala kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Saari kommun överförs till Parikkala kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar, expropriationsenheter och områden:

1) Följande lägenheter i sin helhet:

I Kesusmaa by Välinurmi I 3:21, Ristisalmi I 3:23, Pitkänurmi 3:27, Alava 3:31, Lampisenliete 4:29, Niemenranta 4:42, Niittylahti 4:63, Tuiskula 5:22, Louhikkoniemi 5:25, Leväsenviita 7:37, Salmenliete 9:25, Pitkäranta 30:1 och Onkiranta 47.

I Kirjavala by Veikkola 7:8, Päiväranta 7:10, Kauhko 11:6, Lietepalsta 12:15, Lahtela 12:27, Kaunisniemi 12:31, Kontioranta 13:23, Pekkala 13:25, Sailala 13:33 och Saarenmaa 13:34.

2) Följande lägenhetsdelar:

I Kesusmaa by av lägenheten Kangasmäki 4:58 tillandningsskiftet Muukkosenselkä, av lägenheten Sairanen 6:9 åkerskiftet Aajoennurmi och tillandningsskiftet Kinnarsalmi, av lägenheten Koljonlampi 6:11 tillandningsskiftet Kinnarsalmi, av lägenheten Paavola 23 upplandningsskiftet Leveänlahti, av lägenheten Rantala 39:2 det norra och det mellersta tillandningsskiftet Muukkosenselkä samt av lägenheten Vuorenmäki 40 det norra tillandningsskiftet Muukkosenselkä.

I Kirjavala by av lägenheten Mattila 7:4 tillandningsskiftet Lahdenpohja, av lägenheten Keskivaara 7:6 tillandningsskiftet Lahdenpohja, av lägenheten Sillankorva 8:120 ett till Koukkuinjoki gränsande åker- och skogsskifte, av lägenheten Peltola 13:15 tillandningsskiftet Lahdenpohja, av lägenheten Kemppinen 25:5 tillandningsskiftet Lahdenpohja, av lägenheten Kumpulötjölä 26 skiftena Salopalsta och av lägenheten Laukkastenmäki 40 tillandningsskiftet Lahdenpohja.

3) Följande expropriationsenheter i sin helhet:

I Kesusmaa by Valtion rautatiealue 3:44, Valtion rautatiealue 3:45, Valtion rautatiealue 3:46, Valtion rautatiealue 3:47, Maantiealue 5:10, Maantiealue 6:14 och Maantiealue 6:15.

I Kirjavala by Valtion rautatiealue 13:30, Valtion rautatiealue 13:31 och Valtion rautatiealue 13:32.

4) Följande samfällda områden:

En del av Kirjavala skifteslags samfällda jordområden 878:1:0 (skiftet Yht. V vid förrättning nr 304).

En del av Kirjavala skifteslags samfällda vattenområden 876:2:0 (Koukkuinjoki).

I Kesusmaa by de samfällda jordområdena 878:1 (Yht. B vid förrättning nr 304) och 878:2 (det samfällda skiftet av lägenheterna 6:6, 6:8 och 6:9 vid förrättning nr 7662) i sin helhet.

I Kirjavala by de samfällda jordområdena 878:1 (Yht. A vid förrättning nr 304) och 878:6 (Yht. 13a1 vid förrättning nr 31678) i sin helhet.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 28 juni 1990

Minister
Toivo T. Pohjala

Tf. yngre regeringssekreterare
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.