628/1990

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Hausjärvi och Janakkala kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Janakkala kommun överförs till Hausjärvi kommun av lägenheten Uittamo 2:25 i Vanantaka by i Janakkala kommun områden som vid en i anslutning till den allmänna vägförrättningen nr 110682-2 verkställd ägoreglering överförts till lägenheten Uittamo 1:130 i Ryttylä by i Hausjärvi kommun och som på kartan över sagda förrättning utmärkts med figurnummer 16 och 17 samt av den indragna tidigare landsvägen Tavastehus-Hausjärvi ett med figurnummer 21 utmärkt område som vid sagda förrättning anslutits till den ovan nämnda lägenheten Uittamo 1:130.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 juni 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.