618/1990

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 1990

Finlands Banks beslut om ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat § 1 i kapitel 1 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), sådan paragrafen lyder i Finlands Banks beslut av den 12 januari 1990 (40/90), som följer:

Kapitel 1

Definitioner

1 §

Valutabanker är:

Andelsbankernas Centralbank Ab

Citibank Ab

Föreningsbanken i Finland Ab

Helsingfors Sparbank

Indosuez Aktiebank Finland

Interbank Ab

Kansallis-Osake-Pankki

Midland Montagu Aktiebank

Nordbanken Finland Oy

Postbanken Ab

Sparbankernas Central-Aktie-Bank

STS-Banken Ab

Tampereen Aluesäästöpankki

Ålandsbanken Ab

Helsingfors den 21 juni 1990

Finlands Bank


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Ele Alenius Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.