607/1990

Given i Helsingfors den 29 juni 1990

Lag om ändring av 3 § lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79) nya 2 och 3 mom. som följer:

3 §

Genom förordning får också utfärdas sådana allmänna förbud och begränsningar som gäller trafiken med olje- och kemikalietankfartyg på finska insjöområden och som behövs för att förhindra förorening av vattnen.

Trafikministeriet kan genom förordning bemyndigas att meddela närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av 1 och 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Regeringens proposition 132/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 5/90
Stora utsk. bet. 43/90

Helsingfors den 29 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.