594/1990

Given i Helsingfors den 29 juni 1990

Lag om ändring av tulltariffen som utgör bilaga till tulltarifflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras tulltariffen som utgör bilaga till tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) som följer:

TULLTARIFF
AVDELNING II
VEGETABILISKA PRODUKTER
Kapitel 7
Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
Position Varuslag Tull
07.13 Torkade, spritade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:
A. ärter (Pisum sativum):
I. foderärter 1 kg 0,90
07.14 Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm:
A. maniok- och arrowro 1 kg 1,20
Kapitel 10
Spannmål
Position Varuslag Tull
10.07 Sorghum 1 kg 1,20
AVDELNING IV
LIVSMEDELSINDUSTRINS PRODUKTER; DRYCKER, ETYLALKOHOL OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
Kapitel 19
Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk
Position Varuslag Tull
19.03 Tapioka och av stärkelse framställd tapiokaersättning, i form av flingor, korn, pärlgryn, siktmjöl eller liknande 1 kg 1,20

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 5/90
Statsutsk. bet. 10/90
Stora utsk. bet. 40/90

Helsingfors den 29 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.