588/1990

Utfärdat i Helsingfors den 12 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Ilmajoki kommun till Jurva kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Ilmajoki kommun överförs till Jurva kommun följande lägenheter och områden:

1) i Kokkola by lägenheterna Hakola I 15:17, Perämäki I 15:18, Kallio I 15:20, Laitila I 15:21, Kiviharju I 15:22 och Mäki I 15:23, i sin helhet; samt

2) inom ovan nämnda lägenheters område belägna allmänna och samfällda områden.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 12 juni 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Päivi Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.