564/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av förordningen om pedagogiska examina och studier

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 29 juni 1978 om pedagogiska examina och studier (530/78) 2 § 3 mom., 36 a § och 44 § 2 mom., sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1092/87), samt

ändras 1 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i nämnda förordning av den 18 december 1987, som följer:

1 §

Pedagogiska studier är


2) den svenskspråkiga lärarutbildning för yrkesläroanstalterna som anordnas vid Åbo Akademis fakultet för pedagogiska vetenskaper och varom gäller vad som därom stadgas särskilt,Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.