551/1990

Utfärdat i Helsingfors den 6 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenhetsdelar och områden från Pyhäntä kommun till Vuolijoki kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Pyhäntä kommun överförs till Vuolijoki kommun i Saaresmäki by de delar av lägenheterna Retkikangas 3:12, Naamanka 3:21 och Ollila 22:2 som är belägna på den västra sidan av den gamla kommungräsen och som gränsar till denna samt inom ovan nämnda lägenhetsdelar belägna samfällda områden.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 6 juni 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Regeringsråd
Aulikki Mentula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.