535/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Lag om ändring av 22 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 22 § 1 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) som följer:

22 §
Grunddagpenningens belopp

Grunddagpenningens fulla belopp är 97 mark per dag.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Det markbelopp som anges i denna lag motsvarar nivån under det första kvartalet av 1989.

Regeringens proposition 46/90
Socialutsk. bet. 14/90
Stora utsk. bet. 47/90

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.