527/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid handelshögskolorna samt om tjänstemännens åligganden

På föredragning av undervisningsministern

ändras 18 § 2 mom. och 20 § 1 mom. förordningen den 25 mars 1988 om behörighetsvillkoren för tjänster vid handelshögskolorna samt om tjänstemännens åligganden (269/88) samt

fogas till 11 § ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., och till 20 § nya 4 och 5 mom. som följer:

11 §

Av en specialforskare fordras för tjänsten lämplig licentiatexamen. För en tjänst som specialforskare kan dock den anses behörig som har avlagt högre högskoleexamen och som är synnerligen väl förtrogen med området för tjänsten.


18 §

Av en bibliotekssekreterare fordras antingen biblioteksexamen på institutnivå eller annan för tjänsten lämplig utbildning och erfarenhet av uppgifter inom biblioteksområdet.

20 §

Av en biträdande sekreterare, högskolesekreterare, forskningssekreterare, planerare och studiesekreterare fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.


Av en informationssekreterare fordras för tjänsten lämplig högskoleexamen samt god förtrogenhet med informationsverksamhet.

Av en idrottssekreterare krävs för tjänsten lämplig högskoleexamen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.