511/1990

Utfärdat i Helsingfors den 6 juni 1990

Inrikesministeriets beslut om överföring av en viss lägenhet, lägenhetsdelar och områden från Parikkala kommun till Saari kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Parikkala kommun överförs till Saari kommun följande lägenhet, lägenhetsdelar och områden:

1) i Kinnarniemi by av lägenheten Petäjäpelto 8:40 skiftet Mökinsuo, av lägenheten Maunola 8:46 skiftet Mökinsuo och av lägenheten Lahdenpohja 27 skiftet Matkonalava;

2) i Rautalahti by hela lägenheten Kolmikumpu 9:11 samt av lägenheterna 9:4 och 9:6 de fristående skiften som är belägna vid den östra stranden av sjön Pieni Matkolampi; samt

3) den inom ovan nämnda lägenhets och lägenhetsdelars område belägna delen av Kirjavala skifteslags samfällda vattenområde 876:4:0 (en del av ån Koskutjoki).

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 6 juni 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Regeringsråd
Aulikki Mentula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.