505/1990

Given i Helsingfors den 8 juni 1990

Lag om ändring av 2 § lagen om exportgaranti

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 september 1962 om exportgarati 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 22 december 1983 (1106/83), och

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom lag av den 29 augusti 1969 (532/69) och nämnda lag av den 22 december 1983, en ny 4 a-punkt som följer:

2 §

Statens exportgaranti för ersättande av förlust som möjligen uppstår i samband med export kan beviljas:


4 a) en bank som bekräftar en remburs som har öppnats för en beställares räkning;Denna lag träder i kraft den 1 september 1990.

Regeringens proposition 21/90
Statsutsk. bet. 8/90
Stora utsk. bet. 31/90

Helsingfors den 8 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.