491/1990

Given i Helsingfors den 31 maj 1990

Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 2 december 1983 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (888/83) 14 §, samt

fogas till förordningen en ny 4 a § samt till 9 § en ny 4 punkt och till 18 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 a §

Behörighetsvillkor i fråga om tjänster inom elevvården vid skolan är:

1) för skolkuratorn i 2 § 1 mom. avsedd behörighet för socialarbetare;

2) för skolpsykolog psykologie kandidatexamen eller motsvarande tidigare högre högskoleexamen.

9 §

4) för familjedagvårdare familjedagvårdarutbildning eller annan för uppgiften lämplig utbildning eller tillräcklig erfarenhet av barnavård och barnuppfostran.

14 §

Om till en tjänst, avsedd för yrkesutbildad personal inom socialvården, inte kan fås en person med stadgad behörighet, kan i tjänsten för högst två år i sänder anställas en person som har en utbildning som kan anses vara tillräcklig och som såvitt möjligt har praktisk erfarenhet av de uppgifter som det är fråga om.

18 §

Behörig för sådan skolkuratorstjänst som avses i 4 a § 1 punkt är fortfarande även den som den 1 juli 1990 har skött en motsvarande tjänst.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990

Helsingfors den 31 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.