487/1990

Utfärdat i Helsingfors den 31 maj 1990

Finlands Banks beslut om ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat § 2 i kapitel 1 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), sådan paragrafen lyder i Finlands Banks beslut av den 12 januari 1990 (40/90), som följer:

Kapitel 1

Definitioner

2 §

I detta beslut avsedda fondkommissionärer är dessutom:

ABB Aros Securities Oy
Pankkiiriliike Allianssi Oy
Arctos Securities Oy
BBL Securities Oy
Oy Bond & Stock Ab
Oy Evli Ab
Finska Sparbanken i Helsingfors
Bankirfirman Ane Gyllenberg Ab
Helsingfors Bankirfirma Ab
L. Hiisi Oy
Pankkiiriliike Keitele & Tommila Oy
Oy H. Kuningas & Co Ab
Lamy Oy
Opstock Bankirfirma Ab
Pankkiiriliike Oy Pro Value Ab
Protos Ab Fondkommission
Bankirfirma Erik Selin Ab
Unitas Ab
Oy United Bankers Ab

Helsingfors den 31 maj 1990

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Ele Alenius Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.