483/1990

Utfärdat i Helsingfors den 31 maj 1990

Statsrådets beslut om högsta tillåtna antalet renar samt betesavgifterna

Statsrådet har med stöd av 13 och 36 §§ lagen den 4 juni 1948 om renskötsel (444/48), av dessa lagrum 13 § sådan den ändrad lyder i lag av den 9 februari 1968 (71/68) på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Under den tioårsperiod, som begynner den 1 juni 1990, är i nedannämnda renbeteslag det högsta tillåtna antalet över ett år gamla renar och det högsta antal renar som renägare får hålla, samt det minimiantal, som vid nedbringande av renantalet icke berörs därav, följande:

Högsta antal renar som en renägare får hålla
Märkesdistrikt och renbeteslag Högsta tillåtna antal renar Familjeförsörjare Myndig medlem av familj och enskild person Barn Minimiantal som icke beröres av nedbringandet
Utsjoki märkesdistrikt:
Paistunturi 8 000 350 200 30 0
Kaldoaivi 6 500 350 200 30 0
Enare märkesdistrikt:
Näätämö 3 000 350 200 30 0
Muddusjärvi 6 000 350 200 30 0
Vätsäri 2 400 350 200 30 0
Ivalo 6 000 350 200 30 0
Sallivaara 9 000 350 200 30 0
Hammastunturi 6 000 350 200 30 0
Muotkatunturi 8 000 350 200 30 0
Paatsjoki 1 600 350 200 30 0
Enontekiö märkesdistrikt:
Näkkälä 10 000 350 200 30 0
Käsivarsi 12 000 500 300 30 0
Södra Lapplands märkesdistrikt:
Muonio 8 000 350 200 30 0
Kyrö 5 000 350 200 30 0
Kittilä märkesdistrikt:
Kuivasalmi 7 000 350 200 30 0
Alakylä 5 500 350 200 30 0
Sodankylä märkesdistrikt:
Sattasniemi 5 000 350 200 30 0
Oraniemi 6 000 350 200 30 0
Syväjärvi 6 500 350 200 30 0
Pyhäjärvi 1 500 350 200 30 0
Lappi 9 000 350 200 30 0
Keminkylä märkesdistrikt:
Kemi-Sompio 12 000 350 200 30 0
Salla norra 5 500 350 200 30 0
Salla märkesdistrikt:
Salla 5 500 150 120 20 0
Hirvasniemi 2 500 150 120 20 0
Raudanjoki märkesdistrikt:
Kallio 5 000 150 120 20 0
Vanttaus 1 200 150 120 20 0
Poikajärvi 5 500 150 120 20 0
Västra märkesdistrikt:
Lohijärvi 1 400 150 120 20 0
Palojärvi 5 000 150 120 20 0
Orajärvi 1 600 150 120 20 0
Kolari nedre 3 000 200 150 20 0
Jääskö 1 300 150 120 20 0
Itäkemijoki märkesdistrikt:
Narkaus 2 000 150 120 20 0
Niemelä 1 600 150 120 20 0
Timisjärvi 2 200 150 120 20 0
Tolva 2 000 150 120 20 0
Livo 1 700 150 120 20 0
Isosydänmaa 2 000 150 120 20 0
Mäntyjärvi 1 200 150 120 20 0
Kuukas 1 600 150 120 20 0
Kuusamo märkesdistrikt:
Alakitka 1 600 150 100 20 0
Akanlahti 1 200 150 100 20 0
Kallioluoma 2 500 150 100 20 0
Oivanki 2 600 150 100 20 0
Hossa-Irni 3 000 150 100 20 0
Pudasjärvi märkesdistrikt:
Livo 1 500 150 100 20 0
Kollaja 1 100 150 100 20 0
Ikonen 500 150 100 20 0
Oijärvi 1 300 150 100 20 0
Kiiminki 800 150 100 20 0
Pudasjärvi 2 200 150 100 20 0
Pintamo 2 600 150 100 20 0
Taivalkoski 1 600 150 100 20 0
Jokijärvi 900 150 100 20 0
Kainuu märkesdistrikt:
Halla 2 700 150 100 20 0
Näljänkä 2 000 150 100 20 0
2 §

Nedbringandet av renantalet till i 1 § stadgat antal skall förrättas på sätt, varom stadgas i 11 § 3 mom. förordningen den 20 augusti 1948 angående verkställighet av lagen om renskötsel, sådan den lyder i förordningen den 9 februari 1968 (72/68).

3 §

Ovan i 1 § nämnda renbeteslag erlägger för varje i renlängden antecknad över ett år gammal ren årligen till staten en betesavgift av 30 penni.

Helsingfors den 31 maj 1990

Minister
Ole Norrback

Byråchef
Seppo Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.