461/1990

Utfärdat i Helsingfors den 18 maj 1990

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Puolanka och Utajärvi kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Puolanka och Utajärvi kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Ylilampi bestäms den tidigare inte fastställda gränsen mellan Puolanka och Utajärvi kommuner så, att den börjar vid röset nr 26 på insjöns västra strand på kartan över rågångsförrättningen nr 4 mellan kommunerna, vilken fastställts den 3 april 1844, och fortsätter härifrån ca 370 m österut till röset nr 1 på insjöns östra strand på kartan över ovan nämnda förrättning.

2 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 18 maj 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Regeringsråd
Aulikki Mentula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.