457/1990

Utfärdat i Helsingfors den 18 maj 1990

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Nyslotts stad och Enonkoski kommun till Heinävesi kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Nyslotts stad överförs till Heinävesi kommun hela lägenheten Mustasaari 7:11 i Kallislahti by.

2 §

Från Enonkoski kommun överförs till Heinävesi kommun följande lägenheter och områden:

1) i Ihamaniemi by hela lägenheten Sallinlahti 18:5;

2) i Simanala by hela lägenheten Pölläkkä 21:22; samt

3) inom ovan nämnda lägenheter belägna samfällda områden.

3 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 18 maj 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Regeringsråd
Aulikki Mentula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.