441/1990

Given i Helsingfors den 18 maj 1990

Lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras den tulltariff och den förteckning över industritullar som utgör bilagor till tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) samt deras finska och svenska ordalydelse,

av dessa förteckningen över industritullar sådan den till de delar som det nu är fråga om lyder ändrad genom lag av den 19 maj 1989 (444/89), som följer:

*) De varor som nämns i industritullförmånerna för positionerna 85.04, 85.29, 85.31, 85.32, 85.33, 85.36, 85.38 och 85.47 skall användas för tillverkning av radiotelefoner, personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem, stödstationer, radiolänkapparater och datasystem samt PCM-apparater, telefonväxlar, televisionsapparater, videobandspelare, satellitmottagare, ADB-monitorer, audiovideoprodukter och betal-tv-apparater.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Regeringens proposition 243/89
Statsutsk. bet. 7/90
Stora utsk. bet. 23/90

Helsingfors den 18 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.