437/1990

Given i Helsingfors den 18 maj 1990

Lag om ändring av 1 § lagen om riksdagsmannaval

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69) 1 § 1 mom. 6 och 7 punkten, sådana de lyder i lag av den 9 november 1973 (808/73), som följer:

1 §

För val av riksdagsmän är landet indelat i följande valkretsar:


6. Tavastehus läns södra valkrets, vartill hör Urjala, Kalvola, Hattula, Hauho, Lammi och Padasjoki kommuner samt de delar av Tavastehus län som ligger söder om dem;

7. Tavastehus läns norra valkrets, vartill hör kommunerna Vesilahti och Kylmäkoski, städerna Toijala och Valkeakoski, kommunerna Pälkäne, Luopioinen och Kuhmalahti samt de delar av Tavastehus län som ligger norr om dem;Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Skall på förordnande av republikens president riksdagsmannaval förrättas eller måste val av republikens president förrättas innan 90 dagar har gått sedan denna lag trätt i kraft, skall likväl den lag tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 3/90
Grundlagutsk. bet. 3/90
Stora utsk. bet. 29/90

Helsingfors den 18 maj 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.