388/1990

Utfärdat i Helsingfors den 26 april 1990

Statsrådets beslut om produktionspremie för industripotatis

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Såsom i 1 § 2 mom. samt 3 och 8 §§ lantbruksinkomstlagen (736/89) avsett regionstöd erläggs till fysisk person i produktionspremie för potatis av 1990 års skörd som denne producerat på nedan i 3 § avsett område och sålt för att användas vid tillverkningen av stärkelse eller som råämne till torr potatisindustri, vilken tillverkat flingor, gryn och fransk potatis.

2 §

I premie erläggs på I området 5,8 penni, på II området 4,4 penni och på III området 1,3 penni per kilogram mottagen potatis.

3 §

Vid utbetalningen av produktionspremie tillämpas följande indelning i områden:

I området:

Lapplands län; Uleåborgs län; staden Kannus samt kommunerna Himanka och Lochteå i Vasa län.

II området:

Mellersta Finlands län; Kuopio län; S:t Michels län; Norra Karelens län; Vasa län med undantag av staden Kannus samt kommunerna Himanka och Lochteå, vilka hör till I området; städerna Mänttä, Orivesi och Virdois samt av Tammerfors stad den del som har hört till förutvarande Teisko kommun och kommunerna Juupajoki, Kuhmalahti, Kuorevesi, Kuru, Längelmäki, Ruovesi, Vilppula och Ylöjärvi i Tavastehus län; kommunerna Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Saari och Uukuniemi i Kymmene län; städerna Björneborg, Ikalis, Kankaanpää och Parkano och kommunerna Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Kihniö, Kiikoinen, Kullaa, Lavia, Luvia, Mouhijärvi, Norrmark, Påmark, Sastmola, Siikainen, Suodenniemi, Tavastkyro, Ulvsby och Viljakkala i Åbo och Björneborgs län.

III området:

Städerna Forssa, Lahtis, Nokia, Riihimäki, Tavastehus, Toijala och Valkeakoski och Tammerfors stad, med undantag av förutvarande Teisko kommun som hör till II området, samt kommunerna Asikkala, Birkala, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Hollola, Humppila, Janakkala, Jockis, Kalvola, Kangasala, Koski, Kylmäkoski, Kärkölä, Lammi, Lempäälä, Loppi, Luopioinen, Nastola, Padasjoki, Pälkäne, Renko, Sahalahti, Tammela, Tuulos, Urjala, Vesilahti, Viiala och Ypäjä i Tavastehus län; städerna Imatra, Kouvola, Kuusankoski och Villmanstrand samt kommunerna Iitti, Jaala, Joutseno, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, Nuijamaa, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Valkeala och Ylämaa i Kymmene län; städerna Harjavalta, Huittinen, Kumo, Raumo och Vammala och kommunerna Euraåminne, Kiukainen, Kjulo, Kodisjoki, Lappi, Nakkila, Punkalaidun, Pyhäranta, Raumo lk, Vampula och Äetsä i Åbo och Björneborgs län.

4 §

Produktionspremie erläggs av jordbruksstyrelsen åt tillverkaren av stärkelse, potatisflingor och -gryn eller fransk potatis sedan denna har tillställt jordbruksstyrelsen utredning över ovan i 1 § avsedd potatis, som han inköpt direkt av producenten, samt annan av jordbruksstyrelsen föreskriven utredning. Tillverkaren skall ofördröjligen erlägga den erhållna premien vidare till producenten.

5 §

Har tillverkaren av stärkelse, potatisflingor och -gryn eller fransk potatis erhållit produktionspremie utan grund eller till större belopp än vad honom skulle ha kunnat beviljas enligt detta beslut, iakttas i fråga om återbäring vad i lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71) är stadgat.

6 §

Lantbruksdistriktet skall för sin del övervaka iakttagandet av detta beslut och med stöd av detsamma utfärdade bestämmelser.

Tillverkaren av stärkelse, potatisflingor och -gryn eller fransk potatis är skyldig att bereda av jordbruksstyrelsen och lantbruksdistriktet förordnad inspektör tillfälle att på anfordran granska tillverkarens bokföring och räkenskapsböcker samt andra handlingar i fråga om de omständigheter som rör erläggande av produktionspremie och även annars biträda vid utförandet av granskningen.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställighet av bestämmelserna i detta beslut utfärdas av jordbruksstyrelsen.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 2 maj 1990.

Helsingfors den 26 april 1990

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Föredragande
Hilkka Hakatie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.