363/1990

Given i Helsingfors den 27 april 1990

Förordning om ändring av 1 § förordningen om verkställighet av fängelsestraff

På föredragning av justitieministern

fogas till 1 § förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff, sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordningar av den 12 december 1975, 22 december 1978 och 16 december 1983 (937/75, 1070/78 och 966/83), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

1 §

Justitieministeriet beslutar om hur meddelandet om utslag skall uppgöras och tillställas i mål i vilka det har varit fråga om förverkande av villkorlig frihet på grund av misskötsamhet.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1990.

Helsingfors den 27 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.