350/1990

Given i Helsingfors den 20 april 1990

Lag om ändring av 20 § lagen om unga förbrytare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/40) 20 §, sådan den lyder i lag av den 18 december 1953 (494/53), som följer:

20 §

Har den som villkorligen frigivits från ungdomsfängelse förverkat sin frihet av någon annan orsak än ett nytt brott skall han, om han inte har fyllt 23 år när han börjar avtjäna reststraffet, avtjäna detta i ungdomsfängelse utan särskilt beslut av fängelsedomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

Regeringens proposition 23/89
Lagutsk. bet. 3/90
Stora utsk. bet. 22/90

Helsingfors den 20 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.