343/1990

Given i Helsingfors den 20 april 1990

Lag om ändring av 87 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar, ändras 87 § 5 punkten Regeringsformen för Finland som följer:

87 §

Presidenten utnämner:


5) generaldirektörerna vid ämbetsverken och landshövdingarna, på framställning av statsrådet, samt de övriga högsta tjänstemännen inom centralförvaltningen enligt vad som genom lag eller förordning stadgas särskilt;Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Regeringens proposition 9/90
Grunglagutsk. bet. 1/90
Stora utsk. bet. 7/90

Helsingfors den 20 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.