335/1990

Given i Helsingfors den 11 april 1990

Förordning angående ändring av 1 § förordningen om ekonomiska rådet

På föredragning av finansministern ändras i förordningen den 21 januari 1966 om ekonomiska rådet 1 § 1 mom., sådant det lyder i förordningen den 14 december 1979 (920/79), som följer:

1 §

Till det ekonomiska rådet höra en ordförande samt minst 10 och högst 19 ledamöter. Ordföranden och ledamöterna förordnas av statsrådet med iakttagande av vad i 2 § lagen om ekonomiska rådet är stadgat.Denna förordning träder i kraft den 18 april 1990.

Helsingfors den 11 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.