311/1990

Given i Helsingfors den 2 april 1990

Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid finansministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 7 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Finansministeriet

Ändras:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
1 yngre finanssekreterare A 25 äldre finanssekreterare
1 föredragande A 22 överinspektör
1 textbehandlare A 12 byråsekreterare
1 textbehandlare A 10 byråsekreterare
1 textbehandlare A 9 byråsekreterare
1 byråfunktionär A 8 vaktmästare
2 §
Skatteförvaltningen

Skattebyråerna

Ändras:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
1 generalsekreterare A 22 byråchef
1 vaktmästare såsom blankettförrådsskötare A 8 vaktmästare
3 §
Statens revisionsverk

Ändras:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
1 äldre vaktmästare A 12 expeditionsvakt
1 yngre vaktmästare A 11 vaktmästare
2 maskinskrivare A 9 byråsekreterare
4 §
Bankinspektionen

Ändras:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
1 byråchef A 25 förvaltningschef
3 kanslist A 11 byråsekreterare
2 biträdande kanslist A 7 byråfunktionär
1 maskinskrivare A 11 textbehandlare
1 maskinskrivare A 9 textbehandlare
1 bud A 2 biträdande vaktmästare
5 §
Byggnadsförvaltningen

Byggnadsdistriktsbyråerna

Ändras:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
4 bevakningsvaktmästare A 12 säkerhetsövervakare
6 bevakningsvaktmästare A 11 säkerhetsövervakare
1 byråfunktionär A 7 telefonist
6 §

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1990.

Helsingfors den 2 april 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.