303/1990

Given i Helsingfors den 23 mars 1990

Lag om upphävande av vissa stadganden i lagen om unga förbrytare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 2-5 §§ lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/40).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 79/89
Lagutsk. bet. 17/89
Stora utsk. bet. 2/90

Helsingfors den 23 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.