246/1990

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 1990

Trafikministeriets beslut om ändring av ikraftträdelsestadgandet i trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har ändrat ikraftträdelsestadgandet i trafikministeriets beslut av den 28 oktober 1988 om ändring av sitt beslut (913/88) om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen av den 8 februari 1983 (150/83) som följer:

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1988. Vad gäller 15 och 16 §§ träder upphävandet av dessa i kraft den 1 januari 1990 med avseende å personbil, som är försedd med otto- eller dieselmotor och har en bärförmåga överstigande 760 kg, personbil som har ändrats från en paketbil med en bärförmåga som överstiger 760 kg, terrängpersonbil, personbil som förtullats som flyttgods, personbil som innehas av främmande stats representation eller medlem av diplomatkåren, paketbil, specialbil med totalvikt av högst 3 500 kg samt annan personbil av ny modell. Vad gäller 15 och 16 §§ i beslutet tillämpas de inte heller på andra personbilar som importeras eller tillverkas den 1 november 1990 eller därefter.


Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1990.

Helsingfors den 9 mars 1990

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.