223/1990

Given i Helsingfors den 2 mars 1990

Lag om ändring av 1 § lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 2 mom. 2 punkten lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete, sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 januari 1987 (27/87), som följer:

1 §

Denna lag tillämpas även


2) på elevers arbetspraktik och övningsarbete i skolor eller anstalter eller vid undervisningskurser samt på arbete som utförs av dem som arbetskraftsmyndigheten i enlighet med sysselsättningslagen (275/87) och med stöd av den utfärdade stadganden har anvisat till träning för arbetslivet eller arbetsprövning eller arbetsträning;Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

Regeringens proposition 220/89
Socialutsk. bet. 41/89
Stora utsk. bet. 231/89

Helsingfors den 2 mars 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.