219/1990

Utfärdat i Helsingfors den 1 februari 1990

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenhetsdelar och områden från Reso stad till Nousis kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Reso stad överförs till Nousis kommun av Petäsmäki enstaka hemman hela lägenheten Lehtola 1:9 och av Somersoja enstaka hemman hela lägenheten Lehtola 1:7 samt inom ovannämnda lägenheters områden belägna allmänna och samfällda områden.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 1 februari 1990

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.