215/1990

Riksdagens beslut om temporär ändring av 11 § arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt 11 § 2 mom. arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927, sådant det lyder i riksdagens beslut av den 18 februari 1983 (377/83), som följer:

11 §

Till de permanenta utskotten väljs 17 medlemmar och 7 suppleanter. Till utrikesutskottet väljs likväl 8 suppleanter, till statsutskottet 21 medlemmar och 19 suppleanter samt till bankutskottet 13 medlemmar och 6 suppleanter.Denna ändring av arbetsordningen träder i kraft den 1 mars 1990 och gäller under 1990 års lagtima riksdag.

Åtgärder som verkställigheten av ändringen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 23 februari 1990

På riksdagens vägnar


Mikko Pesälä talman


M. V. Mandelin generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.