214/1990

Given i Helsingfors den 23 februari 1990

Förordning om ändring av 41 § förordningen om medicinalstyrelsen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 41 § 1 mom. förordningen den 31 december 1987 om medicinalstyrelsen (1291/87) som följer:

41 §

Republikens president kallar på framställning av statsrådet för högst fem år i sänder de i 27 § nämnda adjungerade medlemmar som deltar i medicinalstyrelsens plenum samt för var och en av dem minst två suppleanter.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Åtgärder som verkställgheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.