209/1990

Utfärdat i Helsingfors den 22 februari 1990

Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lag om ändring av den till tulltarifflagen bilagda tulltariffen, har statsrådet med stöd av 5 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) vid föredragning från finansministeriet beslutat att för nedan nämnda varor skall tull uppbäras som följer:

TULLTARIFF
AVDELNING II
VEGETABILISKA PRODUKTER
Kapitel 7
Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
Position Varuslag Tull
07.13 Torkade, spritade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:
A. ärter (Pisum sativum):
I. foderärter 1 kg 0,90
07.14 Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm:
A. maniok- och arrowrot 1 kg 1,20
Kapitel 10
Spannmål
Position Varuslag Tull
10.07 Sorghum 1 kg 1,20
AVDELNING IV
LIVSMEDELSINDUSTRINS PRODUKTER; DRYCKER, ETYLALKOHOL OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
Kapitel 19
Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk
Position Varuslag Tull
19.03 Tapioka och av stärkelse framställd tapiokaersättning, i form av flingor, korn, pärlgryn, siktmjöl eller liknande 1 kg 1,20

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1990.

Helsingfors den 22 februari 1990

Minister
Ulla Puolanne

Regeringsråd, såsom byråchef
Jarl Hagelstam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.