172/1990

Given i Helsingfors den 16 februari 1990

Förordning om ändring av 109 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen

På föredragning av försvarsministern ändras 109 § förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen, sådan den lyder i förordningen av den 14 januari 1983 (53/83), som följer:

109 §

Värnpliktig är, i enlighet med vad försvarsministeriet inom ramen för statsbudgeten bestämmer, berättigad att under tiden för beväringstjänsten minst en gång erhålla fri tur- och returresa eller ersättning för kostnaderna för permissionsresa till sin hemort eller sin boningsort eller av särskilda skäl också till någon annan ort.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Helsingfors den 16 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.