154/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om ändring av 9 § lagen om utövning av tandläkaryrket

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 § 1 och 4 punkten lagen den 14 juli 1978 om utövning av tandläkaryrket (563/78) som följer:

9 §

Envar som utövar tandläkaryrket skall:

1) meddela medicinalstyrelsen och hälsovårdsnämnden sin verksamhetsort och hemort då han är självständig yrkesutövare,


4) enligt medicinalstyrelsens föreskrifter lämna rapporter och upplysningar om sin verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 46/89
Ekonomiutsk. bet. 15/89
Stora utsk. bet. 243/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.