123/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Tyska Demokratiska Republiken om veterinär- medicinskt samarbete

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Leipzig den 9 oktober 1989 mellan Republiken Finlands regering och Tyska Demokratiska Republikens regering ingångna överenskommelsen om veterinärmedicinskt samarbete, vilken republikens president godkänt den 12 januari 1990 och beträffande vilken noterna om godkännande utväxlats den 19 januari 1990, träder i kraft den 18 februari 1990 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 1990.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 3/90)

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.