119/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid handels- och industriministeriet och inom dess förvaltningsområde

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet behövliga medel inrättas och indras nedan nämnda tjänster med avtalslön och grundlön.

2 §
Handels- och industriministeriet

Inrättas från den 1 mars 1990:

en vaktmästartjänst i löneklass A 7.

Inrättas från den 1 juni 1990:

en överinspektörstjänst i löneklass A 25,

en överinspektörstjänst i löneklass A 23.

Inrättas från den 1 september 1990:

en translatorstjänst i löneklass A 21.

Distriktsbyråerna

Inrättas från den 1 september 1990:

två företagsforskartjänster i löneklass S 21,

en inspektörstjänst i löneklass A 20.

3 §
Licensverket

Inrättas från den 1 mars 1990:

en direktörstjänst i löneklass S 28,

en ADB-driftsplanerare i löneklass A 18.

Indras från den 1 mars 1990:

en direktörstjänst i löneklass A 27.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1990.

De tjänster som inrättas genom denna förordning får besättas första gången utan att de förklaras lediga.

Åtgärder för att besätta de tjänster som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna är inrättade.

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.