113/1990

Given i Helsingfors den 9 februari 1990

Lag om upphävande av 8 § lagen om anordnande av konsumentrådgivning i kommun

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 8 § lagen den 20 januari 1978 om anordnande av konsumentrådgivning i kommun (39/78).

2 §

Denna lag träder i kraft den 15 februari 1990.

Kommuner som inte har inlett konsumentrådgivning när lagen träder i kraft skall göra detta senast den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 189/89
Statsutsk. bet. 10/89
Stora utsk. bet. 169/89

Helsingfors den 9 februari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.