79/1990

Given i Helsingfors den 26 januari 1990

Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under 1990

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (957/72):

1 §

Arbetsgivares för 1990 utan särskild debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) då staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87), landskapet Åland och de kommunala affärsverken är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,65 59,398 40,602

2) då kommun och kommunalförbund är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
7,90 50,000 50,000

3) då evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
8,15 48,466 51,534

4) då någon annan än en i 1, 2 eller 3 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
4,85 70,103 29,897
5,90 75,424 24,576
6,50 77,692 22,308

Arbetsgivares för 1990 på grund av debitering erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
72,3 27,7
2 §

Arbetsgivares under 1990 influtna för 1989 och tidigare år erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) arbetsgivares barnbidragsavgift 0,2 %

2) arbetsgivares folkpensionsavgift 78,3 %

3) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 21,5 %

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990, likväl så, att den även tillämpas på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats tidigare och influtit den 1 januari 1990 eller därefter.

Helsingfors den 26 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.