78/1990

Given i Helsingfors den 26 januari 1990

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för industrisekreterares prestationer

På föredragning av handels- och industriministern ändras 2 § och 2 a § förordningen den 19 december 1980 (929/80) om avgifter för industrisekreterares prestationer,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i förordning av den 22 december 1983 (1043/83) och 2 a § sådan den lyder i förordning av den 14 februari 1986 (148/86), som följer:

2 §

Av mottagare av prestation uppbärs betalning för de särkostnader som producerandet av prestationen föranleder, såsom t.ex. rese-, telegram-, post-, kurir- och fraktkostnaderna, kostnaderna för anskaffning av modellstycken och litteratur samt med dessa jämförbara särkostnader för tjänster som utförts av utomstående, dock minst ett belopp av 1 000 mark.

Smärre tjänster som industrisekreterare på begäran utför är avgiftsfria. Smärre särkostnader kan efterskänkas.

2 a §

För sådana mellan uppdragsgivare och industrisekreterare avtalade uppdrag som kräver långvarigt utredningsarbete skall, utöver den i 2 § avsedda avgiften, som ersättning för det arbete som industrisekreteraren och den biträdande personalen nedlagt på uppdraget erläggas 200 mark per arbetstimme till den del som den för uppdraget använda arbetstiden överstiger fem timmar.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Helsingfors den 26 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.