75/1990

Given i Helsingfors den 26 januari 1990

Förordning om ändring av förordningen om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

På föredragning av justitieministern

upphävs 5 och 6 §§, mellanrubriken före 6 § och 7 § 2 mom. förordningen den 8 februari 1985 om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (160/85) samt

fogas till förordningen före 7 § en ny mellanrubrik som följer:

Ändringssökande
7 §


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990.

Helsingfors den 26 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.