67/1990

Given i Helsingfors den 26 januari 1990

Förordning om ändring av 3 a och 3 b §§ förordningen om avgifter för beställda undersökningar och annan kundtjänst vid högskolor

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 3 a § 1 och 2 mom. och 3 b § förordningen den 5 december 1975 om avgifter för beställda undersökningar och annan kundtjänst vid högskolor (955/75), sådana de lyder i förordning av den 31 december 1986 (1055/86), som följer:

3 a §

I inträdesavgift till Sibelius-Akademins konsert- och musikteaters föreställningar uppbärs 40 mark.

I inträdesavgift till teaterhögskolans elevföreställningar uppbärs 20 mark.


3 b §

Av studerande vid Sibelius-Akademins utbildningscentral uppbärs studieavgifter som följer:

Pedagogikundervisning

- praktikantelever inom individualpedagogiken i ett solistiskt ämne 475 mk/termin
- praktikantelever inom gruppedagogiken i ett solistiskt ämne 313 mk/termin
- praktikantelever i teori 87 mk/termin

Studerande som bedriver fristående studier

- individuella studier 475 mk/termin
- studier i grupp 174 mk/termin

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990.

Helsingfors den 26 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.