60/1990

Given i Helsingfors den 19 januari 1990

Lag om ändring av 87 a § vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 87 a § 1 mom. vägtrafiklagen av den 3 april 1981, sådant det lyder i lag av den 22 januari 1988 (58/88), som följer:

87 a §
Användning av färdskrivare

Föraren av en lastbil, buss eller trafiktraktor skall använda en färdskrivare som skall finnas monterad i fordonet.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.

Regeringens proposition 88/89
Trafikutsk. bet. 13/89
Stora utsk. bet. 221/89

Helsingfors den 19 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.